Inici
Immobiliari
Jurídic-Fiscal-Comptable


ARRENDAMENTS - ALQUILERES

Contractes - Contratos

Desnonaments - Desahucios

ACTUACIONS DAVANT L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

Davant Ajuntaments, Cadastre, Registre de la Propietat

Aplicació normativa municipal

COMUNITATS - COMUNIDADES

Convocatoria i assistència a juntes de propietaris, juntes de compensació

Actes

Reclamacions

SUCCESSIONS - SUCESIONES

Redacció de testaments

Tramitació d'herències

Podeu contectar per e-mail: jmora@mora-coll.comComptabilitats

Tancaments mensuals, Trimestrals, Resums Anuals, etc.

Presentació de llibres i comptes Anuals al Registre Mercantil

Anàlisis de situació de l’empresa

Liquidacions d’IVA, IRPF, I. Societats

Liquidació de impostos

Altes, modificacions censal


Declaracions de Renda i Patrimoni

Podeu contactar per e-mail: acoll@mora-coll.com

C/ Sant Antoni, 8  08394 St.Vicenç de Montalt   Tel. 937914888 - 937911510 
Top