Inici
Immobiliari
Jurídic-Fiscal-Comptable


Mora Coll es una empresa dedicada als serveïs d'assessorament Immobiliri, Jurídic i Fiscal-Comptable.

Immobiliari: Compravenda, lloguers i comunitats

Jurídic: Arrendaments, Tràmit amb l'administració, Comunitats i Successions

Fiscal-Comptable: Comptabilitats, liquidació de impostos i assessorament d'empreses.


Mora Coll es una empresa dedicada a los servicios de asesoramiento Inmobiliario, Jurídico y Fiscal-Contable.

Inmobiliario: Compraventa, alquileres y comunidades

Jurídico: Arrendamientos, Trámites con la administración, Comunidades y sucesiones.

Fiscal-Contable: Contabilidades, liquidaciones de impuestos y asesoramiento de empresas.C/Sant Antoni, 8 08394 St.Vicenç de Montalt Tel. 9379148 88 - 937911510

Contactar  per e-mail: info@mora-coll.com 

 
Top